INNOVEREN

Hoe vaak denken organisaties nog vanuit hun eigen mogelijkheden en niet vanuit de behoefte van hun klanten?

Hoe vaak blijven veelbelovende innovatieplannen steken in een nuttige, maar ééndimensionale optimalisatie van een werk- of productieproces? Hoe vaak gaan creatieve, inspirerende ideeën roemloos ten onder in de weerbarstige werkelijkheid? Te vaak!

MEANINGFUL INNOVATION

Meaningful Innovation stelt waarde creëren voor de klant op de eerste plaats.

Maar er wordt niet uitsluitend naar de klant en de aandeelhouders gekeken. De complexiteit van de hedendaagse problemen vraagt veelal om co-creatie. Daarom besteedt Meaningful Innovation ook nadrukkelijk aandacht aan de waarde voor de partners (het ecosysteem) en de maatschappij.

Meaningful Innovation is ‘state of the art’. Het kijkt niet alleen naar economische, maar ook naar ecologische, sociologische en psychologische aspecten. Door veel met visuals te werken krijgt het ongrijpbare een gezicht en worden complexe vraagstukken overzichtelijk. Meaningful Innovation vormt het ontbrekende puzzelstukje, de ‘missing link’.

Meaningful Innovation, noodzakelijk? Ja, want ‘change or be changed’.

DE AANPAK

De aanpak waarmee QreaCom klanten naar Meaningful Innovation begeleidt, kent vier fasen: Inspiration, Ideation, Validation en Effectuation.

QreaCom e-coacht (innovatie)managers in al deze fasen en faciliteert er ook Denktanks voor.

Of het nu een lastig probleem is dat moet worden opgelost of nieuwe mogelijkheden die moeten worden verkend, de vier fasen garanderen een gedegen aanpak. Een aanpak die mensen – ongeacht hun cultuur of taal, in binnen- en buitenland – houvast biedt en inspireert.

Belangrijk voor het welslagen van innovaties is de betrokkenheid van diverse partijen. Medewerkers en management, maar vooral ook directie. Netwerkpartners en toeleveranciers, maar vooral ook klanten. Meaningful Innovation ondersteunt (internationale) samenwerking met gestructureerde processen, bewezen tools en heldere visuals. Een plaatje zegt tenslotte meer dan duizend woorden, zeker in een internationale context.

DE VIER FASEN

De aanpak waarmee QreaCom klanten naar Meaningful Innovation begeleidt, kent een logische opbouw, bestaande uit vier fasen:

  • Inspiration: verkennen hoe de mogelijke toekomst van de klant eruit ziet en vaststellen hoe hij aangenaam verrast kan worden
  • Ideation: creatieve ideeën bedenken
  • Validation: de ideeën omzetten tot waardevolle proposities voor alle betrokkenen
  • Effectuation: ervoor zorgen dat de propositie kan worden uitgerold en opgeschaald

In de vier fasen worden verschillende tools ingezet, zoals persona’s, business model canvas, value canvas, mindmaps en De Bono-technieken als Lateraal Denken en Zes Denkhoeden. Visualisaties van (tussentijdse) resultaten verhogen daarbij de betrokkenheid van alle deelnemers.

QreaCom e-coacht (innovatie)managers in al deze fasen en faciliteert er ook Denktanks voor.

Tijdens de Inspiration-fase van Meaningful Innovation nemen we afstand van de dagelijkse praktijk en denken na over een betekenisvolle toekomst voor het bedrijf of de organisatie.

De scope is breed: we halen de ‘buitenwereld’ en de klant naar binnen. Daarvoor schakelen we deskundigen in, trendwatchers of anderen die een originele kijk op het vraagstuk kunnen bieden. Aan het eind van de Inspiration-fase is duidelijk wie de (nieuwe) klant is en welke strategische topics de innovatieportfolio gaan vullen. Directie en strategen worden nauw bij deze fase betrokken.

INSPIRATION

IDEATION

Tijdens de Ideation-fase van Meaningful Innovation formuleren we een inspirerende focus en worden de persona’s (een werkbaar archetype van de klant) verfijnd. We genereren zowel logische als  echt creatieve ideeën. Die clusteren, labelen en verrijken we. Dat laatste doen we ook met het ogenschijnlijk onhaalbare idee, waardoor Meaningful Innovation verder reikt dan de gemiddelde brainstormsessie. Het voorkomt dat mogelijk beloftevolle, radicale veranderingen al in de kiem worden gesmoord. Een aantal suggesties wordt vervolgens uitgewerkt tot business proposals. De meest waardevolle(n) worden gepitcht.

Een vliegende start met het hart van innoveren is de online cursus Qreatief Innoveren voor Iedereen. Hier leer je professioneel creatief denken; van het scherpstellen van je focus, met gemak out of the box ideeën bedenken en deze omzetten naar waardevolle, toepasbare voorstellen die draagvlak hebben.

Tijdens de Validation-fase van Meaningful Innovation wordt het business proposal getest en verbeterd: heeft het ook in de praktijk potentie, heeft het voldoende waarde voor alle betrokkenen? In iteratie met de Ideation-fase wordt net zo lang gesleuteld tot het idee rijp is om naar de markt te worden gebracht: de Effectuation-fase. In de Validation-fase worden onder meer een Minimal Viable Product (MVP), validation scripts en een businessmodel opgesteld. Het resultaat van de Validation-fase is een gevalideerd businessmodel en een operationeel actieplan.

VALIDATION

EFFECTUATION

Tijdens de Effectuation-fase van Meaningful Innovation worden het businessmodel en het actieplan operationeel gemaakt. Er worden een transferscript en een acceptatiescript geschreven, waarna het nieuwe product of de nieuwe service – eventueel nog aangepast – naar de staande organisatie wordt gebracht. Dan wordt het overgedragen vanuit het innovatieportfolio naar de lijn. Een evaluatie van proces en eindresultaat is onderdeel van de Effectuation-fase.

Contact