FACILITEREN

 

Denktanks

 

Klantenpanels

 

Vergaderingen

Q reaCom verzorgt en faciliteert Denktanks. De facilitator inspireert, structureert, concludeert en evalueert. Er worden tools gebruikt van die hun nut hebben bewezen, zoals persona’s, business model canvas, value canvas, mindmaps en De Bono-technieken. Om de herkenbaarheid en het gemak te vergroten kunnen deze desgewenst aansluiten bij de tools die in een organisatie al worden gebruikt.

G oed opgezette en deskundig geleide klanten- of expertspanels leveren waardevolle informatie op over de levensvatbaarheid van een nieuw product of dienst. Ze zijn onder meer in te zetten in alle fasen van Meaningful Innovation. Samen met de opdrachtgever stelt de facilitator een format op, leidt de sessie(s) en evalueert deze.

O ndernemers of managers vragen QreaCom geregeld om het voorzitterschap van een (lastige) vergadering van hen over te nemen. Zij hebben daardoor de handen vrij om meer inhoudelijk aan het overleg bij te dragen. De facilitator leidt het proces, geeft deelnemers energie en zorgt voor sprankelende uitkomsten.

Contact