EDWARD DE BONO EN ANDERE INSPIRATOREN

D r. Edward de Bono is niet de enige, maar zonder twijfel wel de grootste inspirator voor QreaCom en oprichter Marie Louise Leistikow. De Bono wordt algemeen beschouwd als de leidende autoriteit op het gebied van creatief denken, innoveren en het aanleren van de daarvoor benodigde skills. Hij is de bedenker en ontwikkelaar van de Six Thinking Hats-methodiek en het concept en de formele tools van Lateral Thinking.

H et is niet overdreven te stellen dat de belangstelling van de afgelopen dertig jaar voor denkprocessen, creativiteit en innovatie grotendeels terug te leiden is tot het werk van De Bono. De aantrekkingskracht ervan zit in de eenvoud en het praktische nut voor iedereen.

Marie Louise laat zich tevens inspireren door de Engelse psycholoog en auteur Tony Buzan, die in Nederland mede bekend is om zijn Mind Maps-technieken.

Contact