EDWARD DE BONO

Edward de Bono is niet de enige, maar zonder twijfel de grootste inspirator voor QreaCom

dr. Edward de Bono wordt algemeen erkend als pionier en grondlegger van meerdere praktische denkvaardigheden. Hij is de bedenker en ontwikkelaar van o.a. de Six Thinking Hats, Lateral Thinking, Simplicity en CoRT.

Het is niet overdreven te stellen dat de belangstelling van de afgelopen dertig jaar voor denkprocessen, creativiteit en innovatie grotendeels terug te leiden is tot het werk van de Bono. De aantrekkingskracht ervan zit in de eenvoud en het praktische nut voor iedereen.

Marie Louise, ruim 25 jaar Master Trainer in de Bono Denktechnieken, laat zich tevens inspireren door o.a. de Engelse psycholoog en auteur Tony Buzan, die in Nederland mede bekend is om zijn Mind Map-technieken.

DE BONO TRAININGEN

Iedereen kan beter leren denken, het is een vaardigheid!

Komende Evenementen

Geen Evenementen

ZES DENKHOEDEN

De vergadering loopt uit. De standpunten zijn bekend en worden eindeloos herhaald. De oplossing blijft buiten bereik, terwijl de gemoederen hoog oplopen. Met de De Bono-methode Zes Denkhoeden vallen dit soort situaties te doorbreken. Elkaar bevechten wordt samen dénken, discussie wordt synergie. De methode maakt gebruik van zes fictieve, gekleurde hoeden. Ze verbeelden zes aspecten van een (denk)proces om tot oplossingen te komen.

Door Zes Denkhoeden worden vergaderingen constructief, creatief en gestructureerd. Verschillen in cultuur en hiërarchie worden overbrugd, onderwerpen grondig verkend, veranderingen hanteerbaar en oplossingen innovatief en breed gedragen. Tijdens de training leert u wat de waarde van elke hoed is, hoeveel en welke hoeden nodig zijn en in welke volgorde u ze het beste kunt toepassen.

Denken is een vaardigheid, dus oefening baart kunst. De training is er dan ook op gericht om zo veel mogelijk met de hoeden, inclusief de blauwe ‘voorzittershoed’, te oefenen. U kunt zich voor een open Zes Denkhoeden-training inschrijven, maar de training kan ook in company worden verzorgd.

LATERAAL DENKEN

Creativiteit is geen luxe meer maar een noodzaak. Creatief denken is een vaardigheid die iedereen kan leren en ontwikkelen. De de Bono-methode Lateraal Denken vergroot je denkkracht en leidt to hogere productiviteit en groei. De training leert je nieuwe concepten en ideeën te bedenken op momenten dat jij dat wilt, in plaats van te hopen dat je een goed idee te binnen schiet.

Lateraal Denken rust je uit met praktische tools om je denken uit te dagen. Het is een gestructureerde aanpak die wereldwijd werkt. Deze training is voor directies, managers, professionals, facilitators en adviseurs die de organisatie op een hoger innovatieniveau willen brengen. Om de vaardigheden goed te borgen, is het verstandig om meerdere medewerkers tegelijk aan de training te laten deelnemen. U kunt zich voor een open Lateraal Denken-training inschrijven, maar de training is ook uitermate geschikt als in-company training.

TRAIN DE TRAINER

Train de trainer is een cursus voor ervaren trainers die zich willen specialiseren en certificeren in een van de methodieken van dr. Edward de Bono. De denkprogramma’s van de Bono zijn wereldwijd bekend om hun gestructureerdheid en effectiviteit. Alleen gecertificeerde trainers mogen de programma’s verzorgen en gebruikmaken van de geregistreerde namen.

Train de trainer wordt gegeven door Master Trainer Marie Louise Leistikow, die in 1993 door De Bono werd opgeleid. Marie Louise is de enige Master Trainer en distributeur in Nederland en als zodanig gerechtigd om anderen te certificeren. In een online intakegesprek wordt gekeken of de kandidaat voldoende trainingservaring en didactische vaardigheden heeft. In de training staan de inhoud en didactiek van de denkmethodes centraal. Het certificeringstraject wordt afgesloten met het geven van de training.

Het netwerk van gecertificeerde trainers stelt eisen aan zijn leden. Deze zijn neergelegd in een contract. Dit wordt de potentiële deelnemer voorafgaand aan de intake toegestuurd. De trainingen worden in het Nederlands of (vloeiend) Engels gegeven. Marie Louise werkt ook in het buitenland of voor in Nederland gevestigde internationale bedrijven.

QreaCom organiseert deze trainingen in co-creatie met bevlogen de Bono gecertificeerde trainers.

Contact